© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

Stichting Pensioenfonds TDV

Bezoekadres:
Zutphenseweg 51
7418 AH  DEVENTER

Postadres:
Postbus 318
7400 AH  DEVENTER

Telefoon: 0570-682116
E-mail: info@sptdv.nl


Organisatie

Uitvoeringsorganisatie

Het dagelijks beleid van Stichting Pensioenfonds TDV is door het bestuur van het pensioenfonds opgedragen aan een van de werkgever onafhankelijke uitvoerings-organisatie. Dit betreft de administratieve uitvoering van de pensioenregelingen, de financiŽle administratie en het beheer van het vermogen van het pensioenfonds. De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie zijn formeel wel in dienst van Ardagh Metal Packaging Netherlands B.V., maar leggen louter verantwoording af aan het bestuur van het pensioenfonds.

Directeur:
drs. Th.W.F. Hillen RBA

Pensioenadministratie:
M.C. Kuik
mevr. P.J. Wallin-Bos

FinanciŽle administratie:
D.G. Schimmel

Secretariaat:
mevr. E. Peeters-Bolink
mevr. J.G. Rauwerdink-Wamelink                          


Bestuur

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds TDV is belast met het besturen van het pensioenfonds. Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorgedragen door de directie van Ardagh Metal Packaging Netherlands B.V.:
drs. F.C.L. Terpstra RA (voorzitter)
mr. J.H.M.L. Bessems
mevr. mr. A.J. Bolt
drs. H.J. Veld RA

Voorgedragen door de Groepsondernemingsraad van Ardagh Metal Packaging Netherlands B.V.:
mevr. drs. M. Bankers
drs. W.J. Morkin RA (aspirant lid)

Voorgedragen door de pensioengerechtigden:
drs. B.P. Hess (secretaris)
mevr. drs. W.J. Lugtenburg-Sanders

Externe deskundige:
A.M.J. de Bekker AAG


Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur en is als volgt samengesteld:

Th.A. Tysma (voorzitter), namens de pensioengerechtigden
mevr. A. Dauphin, namens de werknemers
K. Hopma, namens de pensioengerechtigden
mevr. mr. M.J.E.T. van der Marck, namens de pensioengerechtigden
drs. J.H. Soenveld, namens de werkgever
drs. E.E.W. Vriens, namens de werkgever


Beleggingsadviescommissie

Stichting Pensioenfonds TDV kent een uit zes leden bestaande beleggings-adviescommissie. De commissie adviseert het bestuur bij het vaststellen van het beleggingsbeleid en houdt toezicht op de uitvoering ervan. De samenstelling van de commissie is als volgt:

drs. E.J. Bannet
A.M.J. de Bekker AAG (voorzitter)
drs. Th.W.F. Hillen RBA
dr. R.M. Salomons
drs. F.C.L. Terpstra RA


Nieuws


Pensioenopgave 2019

In de maand november hebben alle gewezen deelnemers een UPO ontvangen.